نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,168,591.84 4834.88
شاخص کل (هم وزن) 370,025.74 137.19
اطلاعات قیمت 1400/03/31 13:55:0
تعداد معاملات 568,188
ارزش معاملات 63,485.751 B
حجم معاملات 9.325 B
شاخص کل 17,319.20 32.47
اطلاعات قیمت 1400/03/31 0:55:13
تعداد معاملات 246,422
ارزش معاملات 123,011.343 B
حجم معاملات 2.041 B
1,168,591.84
4834.88
370,025.74
137.19
1,644,887.64
4253.07

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
70,660 43,612,329 46,604,553 7 % 355 % 47 % 721,735,056 378,493,619 6 20 % 5.08 8.05 13,906 16,038
جدید
115,450 4,167,385 2,389,025 -43 % 79 % 130 % 19,290,788 12,427,421 12 16 % 0.00 0.00 10,288
10,147 491,654 507,976 3 % -124 % 105 % 4,281,113 2,960,927 11 1 % 845.58 0.00 12 29
148,480 32,112,420 31,330,162 -2 % 99 % 44 % 507,540,656 260,655,054 6 37 % 7.14 8.05 20,807 31,298
36,480 96,429 119,542 24 % 24 % -17 % 1,727,768 1,740,478 6 20 % 52.49 14.43 695 691
31,750 79,741 117,350 47 % 156 % 2 % 1,576,728 1,371,006 7 4 % 148.36 14.43 214 274
16,340 4,601,827 10,126,386 120 % 163 % 75 % 117,825,704 69,373,546 8 23 % 9.94 8.60 1,644 2,814
52,060 4,904,673 6,379,017 30 % 215 % 5 % 90,269,520 72,698,068 7 43 % 8.57 8.05 6,072 7,610
4,298 149,060 1,421,972 854 % 4126 % 2726 % 2,263,591 603,647 62 -58 % 16.39 0.00 4,364 -9,445
1,802 1,182,226 1,477,353 25 % 65 % 21 % 21,276,632 14,586,297 6 3 % 19.17 -9.10 94 134
5,910 170,057 451,169 165 % 363 % 86 % 4,969,808 2,901,497 9 -14 % -6.12 0.00 -951 -4,694
2,116 401,867 540,107 34 % 16 % -67 % 7,535,792 20,011,811 7 25 % 11.08 14.36 191 51
27,880 2,236,059 1,400,079 -37 % 1714 % 20 % 29,089,104 13,898,286 4 11 % 10.99 8.60 2,536 5,333
40,110 1,046,147 1,556,766 49 % 20 % 17 % 20,823,304 15,856,599 7 28 % 5.55 8.60 7,222 8,970

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.