نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,611,452.19 30247.01
شاخص کل (هم وزن) 413,430.42 554.50
اطلاعات قیمت 1399/07/02 19:40:0
تعداد معاملات 1,491,907
ارزش معاملات 144,048.179 B
حجم معاملات 14.369 B
شاخص کل 18,035.23 322.29
اطلاعات قیمت 1399/07/02 0:40:19
تعداد معاملات 5,612,835
ارزش معاملات 82,085.771 B
حجم معاملات 6.536 B
1,611,452.19
30247.01
413,430.42
554.50
2,152,498.56
32087.74

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
185,380 161,675 85,371 -47 % -73 % -76 % 3,548,736 4,402,099 2 11 % 63.14 68.76 2,936 2,001
جدید
20,730 135,319 183,726 36 % 141 % 129 % 1,690,660 962,133 10 20 % 27.36 51.41 755 1,146
جدید
82,040 132,210 20,592 -84 % -67 % -37 % 700,080 393,055 2 24 % 86.72 34.31 946 840
جدید
16,700 473,313 486,916 3 % 157 % 100 % 4,627,602 2,920,470 10 25 % 16.97 23.91 984 1,067
جدید
76,660 223,088 202,430 -9 % 45 % 55 % 2,407,422 1,563,539 8 29 % 17.36 23.91 4,416 5,585
جدید
63,750 1,847,365 1,887,018 2 % 119 % 87 % 21,724,459 12,087,905 8 30 % 22.20 28.20 2,871 7,595
جدید
16,340 274,350 257,453 -6 % 62 % 72 % 2,647,281 1,795,250 9 58 % 16.07 23.91 1,017 1,548
جدید
17,090 369,276 526,194 42 % 129 % 172 % 4,555,398 2,318,727 11 38 % 20.62 35.37 829 1,442
جدید
12,540 236,631 234,012 -1 % 23 % 63 % 2,250,024 1,721,775 10 26 % 30.07 23.91 417 453
جدید
83,260 1,603,451 1,738,272 8 % 48 % 35 % 18,271,071 15,355,166 9 3 % 112.51 34.31 740 781
جدید
29,230 4,986,687 5,515,569 11 % 151 % 136 % 52,482,565 28,007,859 10 23 % 21.18 28.20 1,380 2,011
جدید
31,143 5,379 5,333 -1 % -2 % 11 % 40,302 57,600 13 -58 % -41.11 55.12 -827 -475
جدید
5,910 221,705 247,149 11 % 9 % 21 % 1,966,928 2,450,208 12 10 % 0.00 359.47 955 1,327
جدید
8,390 137,115 199,165 45 % 33 % 72 % 2,203,498 1,387,217 9 1 % 57.07 23.91 147 34
جدید
42,610 139,349 183,473 32 % 34 % 95 % 1,736,164 1,128,681 10 82 % 18.90 23.91 2,255 5,694

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.