نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,357,895.20 -2351.36
شاخص کل (هم وزن) 400,920.76 -1126.21
اطلاعات قیمت 1400/05/11 18:35:39
تعداد معاملات 692,091
ارزش معاملات 44,529.223 B
حجم معاملات 6.737 B
شاخص کل 19,870.42 -87.20
اطلاعات قیمت 1400/05/11 50:35:18
تعداد معاملات 360,194
ارزش معاملات 33,072.709 B
حجم معاملات 3.321 B
1,357,895.20
-2351.36
400,920.76
-1126.21
1,789,149.58
-724.07

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
18,730 246,228 244,312 -1 % 135 % 0 % 5,863,488 2,942,234 4 33 % 14.43 16.57 1,216 2,303
جدید
30,210 144,412 153,501 6 % 23 % 16 % 2,264,146 1,587,301 6 7 % 196.05 13.45 157 226
جدید
11,830 2,004,255 2,728,948 36 % 153 % 271 % 26,997,592 8,804,481 10 15 % 12.48 0.00 985 623
جدید
14,736 4,020,440 3,060,150 -24 % 39 % 67 % 46,310,088 21,987,234 6 19 % 16.73 0.00 920 1,472
جدید
14,396 1,260,665 1,109,232 -12 % 96 % 111 % 14,099,016 6,295,772 7 20 % 10.38 31.72 1,365 2,411
جدید
31,080 246,501 224,391 -9 % 35 % 24 % 3,175,865 2,170,343 7 35 % 9.21 8.75 3,338 3,175
جدید
25,610 4,284,190 4,488,945 5 % 72 % 75 % 48,413,674 30,782,096 9 21 % 8.56 7.27 3,012 3,873
جدید
42,050 1,981,540 2,376,347 20 % 50 % 79 % 23,865,600 15,856,599 9 29 % 5.49 7.27 7,612 10,647
جدید
10,781 534,968 602,782 13 % 224 % 74 % 6,015,380 4,153,405 10 6 % 33.72 15.88 335 275
جدید
53,950 184,862 172,695 -7 % -9 % -3 % 2,954,506 2,153,000 5 20 % 64.29 12.09 832 500
جدید
15,700 7,890 6,308 -20 % 185 % -12 % 85,885 86,472 7 -36 % -26.66 31.72 -589 -628
جدید
24,310 350,843 379,957 8 % 50 % 86 % 4,585,920 2,440,996 8 33 % 11.08 13.45 2,074 3,326
جدید
7,473 625,286 876,345 40 % 176 % 132 % 6,566,305 4,524,059 13 12 % 17.71 31.72 433 254
جدید
8,106 388,458 576,732 48 % 22 % 21 % 6,195,072 5,673,126 9 19 % 23.00 31.72 365 336
جدید
63,580 2,806,566 2,153,902 -23 % 122 % 20 % 35,404,347 21,437,257 6 99 % 8.23 10.38 7,725 11,936

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.