نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,473,667.25 7691.93
شاخص کل (هم وزن) 419,885.21 2092.31
اطلاعات قیمت 1399/09/11 19:57:10
تعداد معاملات 2,056,033
ارزش معاملات 162,570.482 B
حجم معاملات 13.746 B
شاخص کل 18,369.42 107.68
اطلاعات قیمت 1399/09/11 25:36:18
تعداد معاملات 1,015,294
ارزش معاملات 74,215.087 B
حجم معاملات 4.176 B
1,473,667.25
7691.93
419,885.21
2092.31
2,015,563.97
11074.07

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
26,413 539,587 402,851 -25 % 257 % 197 % 3,714,164 1,626,015 10 34 % 22.81 32.36 1,158 1,942
جدید
37,460 1,200,010 1,200,500 0 % 0 % 728 % 10,447,067 1,738,723 11 45 % 48.90 -37.85 766 1,715
جدید
8,617 868,164 1,829,186 111 % 517 % 149 % 21,578,800 8,804,481 8 15 % 22.62 0.00 381 497
جدید
148,980 335,870 345,437 3 % 245 % 198 % 2,909,596 1,386,571 11 33 % 39.09 37.75 3,811 7,705
جدید
22,200 479,868 607,077 27 % 28 % 88 % 5,715,049 3,859,004 10 40 % 16.86 18.33 1,317 1,718
جدید
9,090 185,979 160,200 -14 % 18 % -9 % 2,769,432 2,131,662 5 21 % 43.91 20.20 207 264
جدید
8,110 15,502 37,745 143 % 73 % 45 % 425,976 311,190 8 -8 % -300.37 27.77 -27 -34
207,160 229,220 293,140 28 % 140 % 122 % 2,700,176 1,584,019 10 24 % 91.06 20.20 2,275 3,240
52,000 316,321 531,349 68 % 382 % 169 % 3,786,610 2,370,052 14 43 % 15.64 26.86 3,324 6,784
18,930 617,956 855,472 38 % 254 % 251 % 5,360,292 2,920,470 15 25 % 19.24 20.20 984 1,236
38,130 536,252 588,185 10 % 125 % 110 % 5,232,284 3,347,244 11 7 % 140.18 -37.85 272 430
95,635 224,942 175,918 -22 % 53 % 11 % 3,455,008 1,900,473 5 75 % 46.63 94.54 2,051 3,559
13,924 394,931 363,713 -8 % 169 % 40 % 5,975,529 3,104,240 6 18 % 24.47 39.46 569 919
297,510 107,497 89,799 -16 % 835 % 572 % 828,633 160,267 10 9 % 915.42 26.86 325 1,242
4,575 356,664 236,042 -34 % -3 % 11 % 2,516,667 2,535,300 9 86 % 14.90 39.46 307 469

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.