نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,741,296.20 -12382.03
شاخص کل (هم وزن) 471,270.75 -7415.69
اطلاعات قیمت 1399/04/21 19:40:0
تعداد معاملات 1,666,749
ارزش معاملات 160,589.976 B
حجم معاملات 9.570 B
شاخص کل 18,167.51 7.51
اطلاعات قیمت 1399/04/21 0:40:19
تعداد معاملات 762,089
ارزش معاملات 72,479.307 B
حجم معاملات 3.595 B
1,741,296.20
-12382.03
471,270.75
-7415.69
2,273,158.49
-23375.87

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
52,169 1,670,050 1,584,667 -5 % 408 % 557 % 5,692,466 2,892,615 27 17 % 67.84 0.00 769 805
جدید
15,670 99,178 137,776 39 % 234 % 66 % 1,502,649 991,338 9 8 % 274.91 64.02 57 81
جدید
31,180 2,893,633 4,442,146 54 % -7 % 12 % 42,304,440 47,358,995 10 21 % 18.47 46.08 1,688 1,480
48,920 248,525 253,708 2 % 48 % 75 % 2,906,371 1,736,841 8 16 % 44.03 33.79 1,111 1,823
12,125 305,368 309,761 1 % -19 % -10 % 3,783,618 4,151,648 8 36 % 77.23 77.23 157 145
30,880 497,709 520,045 4 % 44 % 5 % 7,136,679 5,893,441 7 8 % 99.94 49.73 309 439
10,400 553,075 624,375 13 % 55 % 89 % 5,961,197 3,963,267 10 9 % 98.11 71.03 106 87
17,640 130,158 318,043 144 % -7 % 21 % 4,213,142 3,147,465 7 15 % 60.20 34.20 293 257
33,950 286,158 370,348 29 % 61 % 47 % 3,089,168 3,020,131 11 20 % 22.32 34.20 1,521 1,228
31,390 360,770 372,151 3 % 54 % 15 % 4,381,108 3,859,004 8 33 % 33.36 33.79 941 1,087
91,230 123,421 65,621 -47 % 98 % -69 % 3,998,150 2,617,310 1 12 % 43.05 84.33 2,119 2,398
41,800 16,881 17,804 5 % 97 % 81 % 178,867 117,424 9 30 % 88.19 65.59 474 766
31,770 136,848 341,917 150 % 4 % 84 % 3,180,834 2,224,185 10 2 % 661.88 52.53 48 200
34,850 542,668 522,036 -4 % 171 % 83 % 5,087,988 3,410,857 10 5 % 62.01 28.16 562 493

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.