نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,183,978.20 33260.22
شاخص کل (هم وزن) 433,130.85 2707.10
اطلاعات قیمت 1399/11/01 18:42:29
تعداد معاملات 795,286
ارزش معاملات 73,011.303 B
حجم معاملات 5.971 B
شاخص کل 18,010.16 479.40
اطلاعات قیمت 1399/11/01 58:41:18
تعداد معاملات 843,549
ارزش معاملات 163,506.286 B
حجم معاملات 2.917 B
1,183,978.20
33260.22
433,130.85
2707.10
1,712,782.61
38008.12

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
19,640 10,471 46,153 341 % 188 % 668 % 170,862 72,083 27 -15 % 258.42 22.21 76 -104
جدید
31,850 397,618 355,702 -11 % 58 % 84 % 4,695,000 2,318,727 7 46 % 21.06 26.62 1,512 1,799
جدید
65,720 106,750 123,445 16 % 16 % 31 % 1,801,290 1,128,681 6 94 % 12.18 17.92 5,397 6,772
جدید
2,920 979,642 1,601,972 64 % 81 % 214 % 12,734,912 6,105,393 12 0 % -27.55 -26.91 -106
جدید
4,298 149,060 1,421,972 854 % 4126 % 2726 % 2,263,591 603,647 62 2 % 17.00 0.00 4,364 325
جدید
36,278 42,090 36,745 -13 % 292 % 67 % 287,854 263,887 12 1 % 272.77 0.00 133 28
جدید
5,910 307,470 276,696 -10 % 7 % 35 % 2,409,906 2,450,208 11 -6 % -12.85 0.00 -460 -975
جدید
12,610 1,829,186 2,071,522 13 % 138 % 182 % 22,890,585 8,804,481 9 29 % 28.72 0.00 439 1,021
جدید
125,515 1,740,351 3,267,315 88 % 491 % 215 % 14,303,577 12,427,421 22 14 % 29.03 0.00 4,323 6,675
جدید
44,036 230,235 1,586,537 589 % 137 % 270 % 7,529,189 5,134,831 21 37 % 15.45 17.17 2,851 2,785
97,070 209,497 271,160 29 % 410 % 633 % 1,263,045 443,573 21 15 % 121.95 -26.91 796 914
24,310 607,128 743,417 22 % 132 % 136 % 5,910,070 3,771,031 12 28 % 12.34 9.83 1,970 2,439
69,830 531,349 374,386 -30 % 47 % 89 % 3,914,978 2,370,052 9 43 % 21.01 23.33 3,324 7,014
52,372 83,316 81,606 -2 % 70 % 95 % 852,635 500,340 9 29 % 24.67 28.23 2,123 2,943
26,100 879,316 1,022,463 16 % 94 % 116 % 8,410,097 5,665,628 12 24 % 14.22 9.66 1,835 2,018

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.