نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,188,811.12 -784.53
شاخص کل (هم وزن) 410,710.23 -4197.92
اطلاعات قیمت 1400/02/26 17:47:13
تعداد معاملات 430,372
ارزش معاملات 34,943.966 B
حجم معاملات 5.248 B
شاخص کل 17,667.70 113.94
اطلاعات قیمت 1400/02/26 39:47:17
تعداد معاملات 133,789
ارزش معاملات 13,103.624 B
حجم معاملات .854 B
1,188,811.12
-784.53
410,710.23
-4197.92
1,713,505.73
-4041.64

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
3,913 448,547 389,332 -13 % 2814 % 8 % 9,343,968 4,321,736 4 12 % 52.88 18.12 74 139
23,800 4,034,565 2,320,649 -42 % 194 % -17 % 55,695,576 33,645,124 4 15 % 14.42 14.18 1,650 3,306
21,930 262,841 275,513 5 % 147 % -7 % 6,612,312 3,580,141 4 23 % 12.91 23.60 1,699 3,802
40,900 1,468,095 380,345 -74 % 539 % -49 % 9,128,280 9,013,378 4 23 % 14.35 16.08 2,851 2,099
30,840 59,772 52,294 -13 % 268 % 13 % 1,255,056 551,722 4 50 % 25.24 25.24 1,222 2,852
10,165 491,654 507,976 3 % -124 % 105 % 4,281,113 2,960,927 11 -10 % -20.09 0.00 -506 -299
7,781 1,683,589 1,380,208 -18 % 112 % 69 % 18,106,992 9,756,391 7 -14 % -94.89 0.00 -82 -709
29,590 142,747 140,296 -2 % 137 % -30 % 3,367,104 2,414,002 4 26 % 27.12 14.32 1,091 1,519
20,640 195,185 90,919 -53 % 60 % -48 % 2,182,056 2,129,045 4 18 % 13.58 14.32 483 231
39,851 8,001,038 3,846,988 -52 % 334 % -10 % 92,327,712 51,681,708 4 24 % 8.96 15.44 4,447 11,079
81,650 202,606 81,982 -60 % 316 % -46 % 1,967,568 1,853,288 4 59 % 13.95 13.95 5,851 6,274
26,598 381,006 301,990 -21 % 584 % -10 % 7,247,760 4,039,190 4 24 % 32.12 24.40 828 1,610
4,231 3,521,871 723,853 -79 % 113 % -48 % 17,372,472 16,718,813 4 1 % 42.31 -23.30 100 30
2,694 961,556 672,046 -30 % 182 % 30 % 9,321,260 6,165,512 7 20 % 13.82 17.52 195 305
26,441 162,700 181,176 11 % 13 % -33 % 4,348,224 3,275,621 4 19 % 29.88 22.92 885 1,376

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.