نگاهی کلی به بازار

شاخص کل 1,581,205.18 -13954.93
شاخص کل (هم وزن) 412,875.92 -3031.58
اطلاعات قیمت 1399/07/01 19:40:0
تعداد معاملات 1,227,019
ارزش معاملات 118,062.374 B
حجم معاملات 10.429 B
شاخص کل 17,712.94 113.68
اطلاعات قیمت 1399/07/01 0:40:19
تعداد معاملات 390,320
ارزش معاملات 42,214.155 B
حجم معاملات 2.195 B
1,581,205.18
-13954.93
412,875.92
-3031.58
2,120,410.82
-30443.09

دریافت آخرین تحلیل ها از نماد های مختلف

امکان مشاهده ی تحلیل ها از نماد های مختلف

خبر های روزانه بورس

اخبار و تحلیل های ویژه بورس

دیده بان اطلاعات بنیادی

نماد
قیمت فعلی تابلو(ریال)
فروش ماه قبل(میلیون ریال)
فروش ماه جاری(میلیون ریال)
درصد رشد فروش نسبت به ماه قبل
درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل
درصد رشد نسبت به میانگین سال قبل
فروش برآوردی یا کارشناسی سالانه(میلیون ریال)
فروش سال قبل(میلیون ریال)
درصد تحقق فروش ماه جاری
حاشیه سود
P/E شرکت
P/E صنعت
Eps پیش بینی شده شرکت(ریال)
Eps تحلیل کارشناسی(ریال)
جدید
8,680 191,233 137,115 -28 % 29 % 18 % 2,162,058 1,387,217 6 1 % 59.05 23.82 147 33
جدید
43,060 141,464 139,349 -1 % 131 % 48 % 1,632,717 1,128,681 8 82 % 19.10 23.82 2,255 5,355
جدید
18,086 145,130 164,745 14 % 133 % 113 % 1,646,029 925,388 10 16 % 41.39 27.54 437 711
جدید
4,212 546,345 398,134 -27 % 9 % 96 % 4,864,538 2,434,150 8 33 % 168.48 131.71 25 66
جدید
33,130 11,379 19,763 74 % -89 % -90 % 1,965,418 2,384,255 1 12 % 66.93 69.21 495 589
جدید
38,704 2,283,664 2,447,397 7 % 166 % 120 % 19,898,982 13,331,875 12 21 % 44.39 44.47 872 1,305
جدید
114,880 251,642 257,797 2 % 68 % 116 % 2,369,686 1,428,520 10 38 % 36.30 23.82 3,165 3,752
جدید
39,680 151,775 139,685 -8 % 43 % 57 % 1,669,680 1,065,315 8 4 % 575.07 96.04 69 267
جدید
10,721 394,071 239,144 -39 % 46 % -3 % 3,486,736 2,960,927 6 -3 % -53.60 0.00 -200 -73
جدید
21,234 97,539 178,460 83 % 483 % 820 % 498,784 232,710 35 5 % 154.99 0.00 137 138
جدید
27,860 199,902 121,292 -39 % -22 % -19 % 1,838,349 1,796,885 6 12 % 22.91 19.22 1,216 382
جدید
91,203 1,151,141 1,645,676 43 % 90 % 58 % 11,428,157 12,427,421 14 23 % -430.20 0.00 -212 8,761
جدید
8,344 783,676 1,462,862 87 % 208 % 232 % 8,585,248 5,278,765 17 -22 % -13.48 0.00 -619 -528
20,890 785,192 735,438 -6 % 40 % 19 % 8,626,498 7,365,442 8 31 % 17.89 19.22 1,168 1,215

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

با داشتن اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند در هر زمان و هر مکانی از آخرین تحلیل های شرکت ها و نماد های مختلف با خبر شوید.

اپلیکیشن تحلیل بنیادی هوشمند

سبد خرید من

جمع کل : ریال

جهت مشاهده ی تحلیل هر نماد ، نماد مورد نظر را جستجو نمایید.